Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren aanblik vertoonde. Joch ook de bebouwng wa.

^WaaTthana het groote gebouw det levenavercekenng staat stonden in dien tijd nog oude woonhuizen en daartegenover, met de achterzijde naar den Amstel gekeerd

dus waar thans het wachthuisje van de ^ H weder wachtende passagiers een droog plekje biedt, daar stonden een vijftal groote woonhuizen. Deze womngen vormden een huizenrij met den Munttorei„ «i hrtMurt gebouw, destijds „van ouds het café de Mu fis sociëteit der militaire studenten in gebruik, „De

Pillen" betiteld. Het geheel was dus een kruisstraat van

den weg die van Kalverstraat naar Reguliersbreestraat

'"yin die huizen, tegenove.den Munttoren nu,had de firma M. Oostmeijer, eigenaar van een groote confectiezaak in de Kalverstraat bij den Munt, den muur voor eenige jaren gehuurd, om ze als reclamevlakte voor zijn

Za^Dch watwashet toch een andere tijdl do

dagen dat de muur van Oostmeijer met de weinig fraaie

reclame in volle pracht prijkte, toch geheel anders dan die van thans. Zoo heel wat minder druk en gejaagd. Lang niet die spannende drukte welke de zenuwen

prikkelt, dat onophoudelijk gejaag en gevlieg- k

Zelfs Zaterdagsavonds, de avond waarop het dru pleegde te zijn in de winkelstraten, was er op het Schapenplein nog ruimte om een poppenkastspeler gelegenheid Heven voor het huis, waaraan de bewuste muur van Oostmeijer grensde zijn katoenen tent op ®

de met olielampen verlichte ruimte zijn manonett^atre te vertoonen. Zwart van toeschouwers was het dan steeds,

Sluiten