Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten niet te vertellen wie zij met deze eigenaardige karwei

hadden bezig gezien.

De daders bleven dus onbekend. 1 • 1 l

De booze wereld wist echter zeer goed wie den heer Oostmeyer dat koopje had geleverd. En dat verklaarde ook de volslagen onbekendheid met het geval van de goede oude nachtwachts. De nachtwachts hadden n.l. een categorie menschen waarmee ze altijd op goeden voet stonden, dat waren de studenten. En de bloem van Amstels jongelingschap die aan de borst der Alma Mater hefde voor stad en lande inzoog, had onze Amstelstad voor de spotternij van vriend en vreemdeling willen bewaren, had, toen het proces geen einde scheen te zullen nemen, in

kort geding beslist en snel recht gedaan.

Waarschijnlijk had de zoon van een of ander geacht en invloedrijk ingezetene, wiens invloed echter den muur niet vermocht te doen verdwijnen, wel aan tafel eens gehoord van den vermaledijden muur en was in zijn brein het plan gerijpt de vroedschap van dien sta in den weg m eigenlijken en figuurlijken zin te verlossen.

Die student was een stevige knaap, en bovendien een

grappenmaker als geen tweede. ....

De heer Oostmeyer was met dat al zijn muur en zijn reclame kwijt, het proces was overbodig en de gemeente kon haar stadsverfraaiing rustig doorzetten.

Alleen de heer Oostmeyer merkte nog wel eens iets van den muur, vooral als iemand met hem wilde gekscheren.

Sluiten