Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwen, die daar vanl J jn dentallen gevallen,

zoo vaak te aanschou altoos dronken, eiken

..Vadei » hormate. H, » *». dronke[11,, dan dag. Wetten doet hu J ^ ro„d. Hij woo

neemt hij een mes en z kan doen,

moeder die ziek is.vangebreken di e nu* g ^ met het mes steken. Ik heb.pasm* J Als

vade^de^steaat'op U, krijgen wij,J» k

IV wee, nie. P-a»

waar." . trachtte op te wekken met

• T"f ffitzoo «nneme^k «as. nie. he.

zijn verhaal, dat w J van den jongen en zijn

minst om den onopgMmu hij ergens

poote eed,te ^e£,X. op «e» .Bootje papie.

woonde en ik had rechercheur om informatie uit¬

schreven en ongemerkt een rechercneu

gezonden. . ;onaen aan de praat te

Het was mijn voornemen de* J<^ Maar

houden tot de rechercheur andere rechercheur

voor dat deze terug kon zijn, omteen»naast mijn

mijn tame,

lessenaar staan, beki] ^ ^ ;ongen en, hem op scher-

;!Xav;a;:d;,.Zer,e,sv„e„d)e,,ertei1i,^nueens

Sluiten