Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch waar wat mij altijd van jou verteld is, nou weet ik waar ik voor op moet draaien. Waag het nooit meer onder mijn oogen te komen."

En de noodige scheldwoorden en smadelijke bejegeningen volgden nog.

Het meisje is dien smaad niet te boven gekomen. Eenige maanden later wierp zij zich uit wanhoop in den Amstel, waar dagen later haar lijk werd opgedregd.

Het tweede huis waarover ik een en ander wilde mededeelen was nog deftiger gemeubileerd dan het eerste, maar de waardin was hier geen dame van aristocratisch voorkomen, 't was een echte visschersvrouw met Frieschen tongval. Zij was rijk geworden met het houden van bordeelen en had nu een huis waar het heel wat rustiger toeging dan in het vorige, maar waarin nog veel meer geld werd verteerd.

Men kon de vrouw dikwijls langs den weg zien scharrelen met een schortje voor en een zwart mutsje op, een boodschappenmandje in den arm.

Aldus gekleed klampte zij meisjes aan, voor wie zij een dienst wist, vooral schippersmeiden met goudgeel haar, die konden dan prachtige diensten krijgen bij alleenwonende dames.

Zij had dikwijls succes en dan was de prooi spoedig ter beschikking van den een of anderen ouden heer, die er flink voor betaalde.

Zij nam het zoo nauw niet met haar „waar". Als er maar „nieuwe aanvoer" was dan nam zij vrouwen van allerlei slag. De meest ordinaire prostituées, die dan de rol van onnoozele kinderjuffrouw of pas verleide winkeljuffrouw hadden te spelen.

De vertrouwbaarheid van haar huis moest duur worden

Sluiten