Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was op een boot, en die aan wal zijnde, met haar het verdiende geld verteerde en dan bij haar in pension was. Dat hinderde Jan al evenmin, want hij „hield van gezelligheid."

Jan zat dus in zijn huisje met, voor de gezelligheid, een vrouw er bij.

Nu moest het baantje nog gevonden worden, maar dat was geen kunst, luister maar.

Papiertjes werden in de stad verspreid, waarop te lezen stond: „Te Amsterdam, straat.... is aangekomen de beroemde planeetlezer Jan.... in het bezit van de werken van den beroemden planeetlezer Steffens.

Leest de grootste geheimen uit de maan en de sterren, werkt met koffiedik en voorspelt alle mogelijke geheimen tot zelfs het uur van je dood. En later werd er zelfs een keurig biljet met aan de eene zijde allerlei geheimzinnige teekens en aan de keerzijde een heel relaas verspreid. Dat relaas laten wij hier onder curiositeit geheel volgen :

De van ouds bekende en wijd beroemde

Planeetlezer J. H . . .

op nieuw gevestigd

meent gerustelijk te mogen aanvoeren, dat hij honderde ja duizende menschen hun levensloop heeft voorspeld en nimmer daarin gefaald, en looft ƒ 100.— uit aan de huiszittende armen, wanneer iemand hem het tegendeel kan bewijzen; en wat zijn zijne voorspellingen:

A. Hij voorspelt den mensch onder welke planeet hij

geboren en of zij goed of kwaad is.

B. De lichaams constitutie.

C. De lidteekens onder de kleeren verborgen.

Sluiten