Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tentoonstelling in 1883. Een leerschool voor de recherche.

Het jaar 1883 was een zeer gewichtig en leerzaam jaar voor de Amsterdamsche recherche. De groote Wereldtentoonstelling werd toen gehouden, een tentoonstelling groot en interessant, zooals wij nog nooit te voren in Holland gezien hadden. Uit alle landen der wereld hadden

exposanten ingezonden.

Zeven maanden ben ik daar met het noodige recherchepersoneel als chef werkzaam geweest, 't Was een zeer leerzame tijd. De meeste landen hadden hunne detectives gezonden, want zooals te begrijpen is, gebeurden er in die dagen heel wat ongerechtigheden. En van die vreemde detectives hebben wij heel veel geleerd, t Waren lieden die reeds verscheidene wereldtentoonstellingen in andere landen hadden medegemaakt en volkomen op de hoogte waren van de trucs, die de vertegenwoordigers van de exposanten gebruiken, om de tentoonstellingscommissie en de politie te verschalken.

Vooral de Fransche detectives, zij waren er met z n vieren en een chef, hebben ons goede diensten bewezen. Zij brachten ons op het spoor van menigen diefstal. Zoo was er geklaagd door verscheidene exposanten, dat verschillende voorwerpen zelfs nog vóór de tentoonstelling geopend was, zoek waren geraakt.

Wat nu was het geval.

Een Franschman had voor een paar francs per kist zich belast met het uitpakken der goederen, tevens zou hij ze bewaren tot de tentoonstelling afgeloopen was en ze dan weer aan de exposanten in de verschillende afdeelingen afleveren. De slimmerd pakte de kisten echter niet geheel

Sluiten