Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam een partij parelen te bestellen en den volgenden dag uit Londen weer een andere opdracht, dat was wat zonderling. De Fransche firma seinde naar Londen om inlichtingen, die zich niet lang lieten wachten en zeer duidelijk waren. Het antwoord was n.1. „van bestelling parelen mij niets bekend". En daar had je het nu.

De Parijsche firma zond direct bericht naar mijn vriend, den juwelier, en met dat bericht kwam mijn vriend mij opzoeken op een dag dat ik alle lust had mij eens aan een groote zaak te zetten.

„Wat denk je van het geval" zei ik tegen den juwelier.

„Nou, dat is geen vreemdeling geweest. Dat moet iemand geweest zijn die natuurlijk bekend was met beide juweliers, de Parijsche firma en de firma met wier naam het telegram geteekend was."

Inderdaad, zei ik, het kan moeielijk anders zijn. Laat ik eens zien wat ik van de zaak te pakken kan krijgen.

Ik seinde om de meest uitgebreide inlichtingen en vernam al spoedig dat de Parijsche politie een flinke belooning had uitgeloofd voor de opsporing van den brutalen oplichter.

Nu, die belooning, ik geloof niet daar veel aandacht aan te hebben geschonken. Ik was verheugd een flinke zaak ter hand te kunnen nemen en begreep dat waar het telegram van uit een onzer groote hotels verzonden was, ik hier althans voor de opsporing den grondslag zou kunnen leggen.

Ik toog er dus met bekwamen spoed op uit, natuurlijk het eerst naar het hotel waar het pakket was in ontvangst genomen.

Ik kreeg daar met weinig moeite een inlichting die mij al aanstonds het draad van het kluwen, dat ik te ontwarren had, in handen gaf.

Sluiten