Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

advertentie en reeds den volgenden dag was er antwoord

gekomen.

Een groot vel papier met hoofd:

Credietbank zoo en zoo, gevestigd daar en daar. „Mijnheer; wij hebben informaties naar u genomen en verzoeken u dientengevolge naar aanleiding van uw schrijven van gisteren eens bij ons te willen aanloopen, liefst morgenochtend tusschen 11 en 1 uur.

Den volgenden dag is onze kruidenier naar het kantoor van den pseudobankier gegaan. Had hij toen goed uit zijn oogen gekeken, dan had hij reeds dadelijk bemerkt dat in zulk een omgeving men toch geen crediet moet zoeken. Maar in zijn blijdschap dat er hulp kwam opdagen, had de man alleen oog voor dat eene: uit den brand te

worden geholpen.

Hij schelde twee malen tot een vrij schorre vrouwestem hem nog al op bazigen toon toeriep: wie is daar. O, kom

maar boven. , ,

Bovengekomen is de „dame" reeds terug geduwd door een mijnheer met glimmend zwart pakje en glimmend gezicht, van een opgeschilderde deftigheid. Mijnheer wordt uitgenoodigd, met een vormelijk gebaar, maar even in het

kamertje te gaan. .

Daar bestaat alle ameublement uit een klein tareltje met een wanorde van paperassen en dan een paar vrij wankele stoelen. Dat moest het kantoor voorstellen. Als de „directeur" kennis heeft genomen van de omstandigheden van de kliënt rijzen er natuurlijk bezwaren. Met veel scheeve en bedenkelijke gezichten wordt den kliënt verteld: ja ziet U, geld krijgen gaat zoo gemakkelijk niet. Maar de „directeur" heeft er al zoo veel geholpen, ook deze keer zal het wel lukken en dan kruipt de aap uit den

Sluiten