Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mouw. „Ziet U, alleen er moeten wat kosten gemaakt worden. De gewoonte van Het huis is dat er eerst f 3 voor administratiekosten worden betaald. Vervolgens kom ik inzage nemen van uw boeken om eens te zien hoe U met uw crediteuren staat en als dat klopt kunt U nog deze week de verlangde som als voorschot verkrijgen, nadat ik mijn geldschieter heb voorgelicht."

De cliënt heeft de f3 betaald en hij werd toen met heel wat mooie strijkages uitgeleide gedaan. Opnieuw is zijn hoop aangewakkerd. Hij is vol goeden moed en als nog op den avond van denzelfden dag de „directeur op bezoek komt om de boeken na te zien, wordt er een fijne flesch geopend en.... ook deze inspectie valt uit

naar genoegen van den „directeur. .11 j

Als echter na een paar dagen geen bericht komt, wordt de kruidenier wat onrustig en daar ook zijn vrouw zeer verlangend naar den uitslag is, geeft zij hem den raad eens

te gaan informeeren.

Manlief komt echter zeer teleurgesteld thuis. De bewuste „directeur" was afgereisd, het kantoor gesloten en de buren hebben verteld dat hij eigenlijk daar niet woonde, maar het kleine kamertje in huur had. Waar hij nu zat, wist

Dat bracht het vertrouwen aan het wankelen, s Avonds

zat de familie met lange gezichten om de tafel en.... ja, vader was er maar uitgestapt, kon het thuis niet goed uit-

h° Evenwel twee dagen later loopt de kruidenier tegen den „directeur" aan, die honderd verontschuldigingen heeft, doch geen geld. Hij keek nu zijn „redder wat beter in de oogen en hij verbaasde zich over zijn eigen onnoozelheid om te denken dat die man de redder zou zijn.

Sluiten