Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar hij het wel ietwat gevaarlijk vond, dat hij dien sinjeur met zijn crediteuren had bekend gemaakt, besloot hij mij in den arm te nemen en de zaak maar eens aan mijn oordeel te onderwerpen. In dit geval gelukte het mij zonder veel moeite den man te doen inzien, dat het om de f 3 begonnen was en hij verder niets had te vreezen.

Als het kleine voorschotten betreft, dan vragen deheeren f3—f5 administratieloon. maar bij hypotheken durven zij evengoed f 15—f 20 te vragen en is het slachtoffer van de onnoozele soort dan moeten reiskosten voorgeschoten worden, naar de een of andere plaats waar een rijke geldschieter, wiens brieven de heeren kunnen toonen, woont en die bereid blijkt degelden te verstrekken. Het

succes is echter altijd nihil. .

Van veel ernstiger aard, omdat er niet alleen financieele offers geeischt worden, maar vaak het slachtoffer ook moreel ten gronde wordt gericht, zijn de huwelijksadvertenties, die meestal van dezelfde bureaux uitgaan.

Ik herinner mij een geval van een jonge dame van fatsoenlijke huize, die geschreven had op een advertentie, waarin een dame werd gevraagd voor huishoudster bij

een bejaarde heer en dame.

Het bleek mij later dat zij in handen was gevallen van iemand die steeds advertenties plaatste voor geldzaken, huwelijkszaken, bezorgen van betrekkingen hier te lande

zoo goed als in Indië.

Hoever die heerschappen durven te gaan bleek uit het geval waarvan die jonge dame bijna slachtoffer werd, een geval dat ook al weer niet op zich zelf staat, maar als type

kan gelden. i ,

Zij kreeg antwoord op de advertentie en gaat naar het

adres waarheen zij is ontboden. Zij wordt ontvangen door

Sluiten