Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genden dag tijdig naar het opgegeven adres om in het avonduur de onbekende dame te ontmoeten.

Mijn verzoekster bleek te zijn een dame met een prachtig gevormd figuur, van geposeerden leeftijd en in het bezit van een paar donkere oogen, die tegen den witten haardos als een paar diepe spiegels glansden. Een interessant gelaat met een levendigheid in de diepe donkere oogen die in staat was menig jong man het hart te doen ontvlammen.

Zij had mij heel wat te vertellen, heel gewichtige dingen. In het eerst vlotte het niet te best, tot ik haar zei: hoor eens beste Mevrouwtje, u kunt mij alles vertellen, kom nu eens flink over de brug. Vertel nu maar alles wat u denkt dat van belang kan zijn. U hebt mij uw vertrouwen geschonken in een voor u wellicht hoogst belangrijke en delicate zaak, spreek nu frank en vrij, dan kan ik u helpen, Maar als u mij niet de volle toedracht vertelt dan baat het u niets en moet ik mij tot mijn spijt terugtrekken.

Zoo kreeg ik het verhaal er uit.

Sinds een jaar had zij intieme betrekkingen — ik

had het haar ook wel kunnen zeggen — met een jongmensch, die pas twee jaren gehuwd was. t Was een handelsvriend van haar man, en in die handelsvnendschapsbanden had hij de gelegenheid gevonden veel binnen mevrouw's gastvrije muren te vertoeven. Blozend beleed zij mij in een bijna lyrisch-pathetisch woordenpleit dat zij dol verliefd op den jongeman was en dat zij met zou kunnen leven als die verstandhouding afgebroken zou

moeten worden.

.Juist," merkte ik op, „en nu is uw man alles ....

„Neen, neen!" viel zij mij in de rede, „mijn man weet van niets, maar ik word gedreigd, dat hem alles

Sluiten