Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lieveling der drie dames was geworden. Hij overstelpte hen met kleine attenties, bracht bloemen voor de jonge dames mee, lektuur voor Mama en vergezelde het drietal op aardige bergtochtjes, enz.

Mevrouw A, dankbaar voor de oplettendheden haar en haar kinderen bewezen, zag nergens kwaad in en was zoo onvoorzichtig dit jonge mensch haar geheele vertrouwen te schenken.

Het jongmensch op zijn beurt vertelde haar al zijn geheimen, hoe hij eigenlijk door deze rustkuur leelijk in de klem kwam te zitten, dat zijn studie veel geld had gekost, enfin, dat hij op zwart zaad zat en geldgebrek had.

De edelmoedige dame, dankbaar voor zijn beleefdheden en zeer met hem ingenomen zijnde, gaf hem, buiten medeweten van haar beide dochters, een geldelijk cadeau.

Kort daarna, moest 't jongmensch door omstandigheid niet van zijn wil afhankelijk, zooals hij zeide, onverwijld naar Holland afreizen en nam hartelijk afscheid van MevT. A. en hare dochters, haar belovende dat zoodra zij in Holland zou zijn, hij haar daar spoedig zou komen verwelkomen.

Ook de dames togen na eenigen tijd weder huiswaarts, nog steeds vol over de aangename ontmoeting die zij in Zwitserland hadden gehad en steeds sprekende over de attenties door het jongemensch hen bewezen, niet kunnende vermoeden dat zij in handen waren gevallen van een eerste klasse chantage-bende. Want dat was het geval.

* *

*

Na een week of vier thuis te zijn geweest ontving mevrouw A. 't volgende schrijven per aangeteekende brief.

Sluiten