Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Vertrouwelijk.

Aan Mevrouw A.

Mevrouw. Als hoofdredacteur van een algemeen bekend en gevreesd blaadje, ontving ik van een onzer medewerkers het navolgende stukje ter plaatsing met verzoek voor de verdere verspreiding eene oplaag van 1500 stuks te doen drukken."

Daaronder volgde de aankondiging van het bewuste stukje: dat later zou verschijnen:

„Een eigenaardige ontmoeting en intieme verhouding tusschen Mevrouw A en een jong schilder op de Zwitsersche Alpen, geheel naar de natuur weergegeven."

En voorts vervolgde de briefschrijver

„Daar deze aankondiging van het verschijnen van dit stuk in ons blad, voor U en uw familie minder aangenaam en zeer compromiteerend moet zijn, willen wij trachten u voor schande te bewaren en geven u in overweging ons een zekere som ter hand te stellen om de geheele oplaag van den inzender af te koopen, zoodat dit stuk in onze handen blijft en geen verspreiding meer mogelijk is.

Een spoedig antwoord is dringend noodig.

. 9 1 ••

get....;.

Groote consternatie in het gezin van mevrouw A. na het lezen van dezen brief. Wat te doen ?

Zich niets kwaads bewust zijnde, voelde zij direct dat zij in handen was gevallen van een listig chanteur. Haar broer, een advocaat, werd in den arm genomen, en het geval verteld. Deze raadde aan vooral niets van zich te doen hooren, want bij ondervinding was hem gebleken,

Sluiten