Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de fotografie gaan zij naar de woning van den man — want een ander heeft hem achtervolgd — vertellen al wat zij weten, dreigen met ruchtbaarheid en laten zich met moeite — naar zij voorgeven — hun zwijgen afkoopen. Doorgaans maakten zij het nog erger. Zij hadden de canapé in de kamer zoodanig geplaatst, dat zij door een gat in den tegenovergestelden muur al de handelingen van den mee-gefleurden man met de meid fotografeerden, en gewapend met die fotografie den man dwongen hun een belangrijke som gelds te geven.

Woonde het slachtoffer buiten Amsterdam. Dat was voor de heeren geen bezwaar, zij reisden hem na, en brachten hem spoedig een bezoek om hem het resultaat der opname te toonen

Deze zelfde boeven hebben een buitenman bij het plegen van een onzedelijke handeling, die ik liever niet nader aanduid, zoodanig afgezet, dat hij ten einde raad, uit wanhoop naar het buitenland is gevlucht.

Werden wij met een dergelijk geval in kennis gesteld, dan was al wat wij er aan konden doen: het plaatsen van een politiepost voor de woning der schurken. Doch doorgaans laten de slachtoffers, uit schaamte, de politie er buiten. Toch zou het wenschelijk zijn indien ieder, die in den val liep, hiervan aangifte deed.

Dergelijke gevallen blijven niet tot Amsterdam beperkt, ook in den Haag en Rotterdam, zelfs in steden, waar men dat niet in het minst zou verwachten, komen ze voor. In de groote buitenlandsche steden is het aantal angstwekkend en zijn de toepassingen niet minder vindingrijk. Thans, nu door veranderde politievoorschriften omtrent de prostitutie o. a. het opheffen der bordeelen te Amsterdam, alle contróle onmogelijk wordt gemaakt, vele vrouwen op zich

Sluiten