Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ingang, opdat Wij mij ni* Zou kunn^a

ZOO dat hij bij het overhandigen van het register tegen

en wild. zich na He, boA te

hebb« afgegeven verwijderen, toen ik eensklapa voor hem

8t°vfii keerde het gelaat a(, draaide aan zijn knevel en wilde^z!cMjling8 verwijderen, «oen ik hem zqn werkelijken naam noemde en verzocht even te wachten.

Mii dunkt wij zijn geen onbekenden. Hennner j g wei'dat ik je eL in In restaurant heb gearresteerd en dat je veroordeeld bent tot gevangenisstraf voor roof en

^Hi^ontstelde hierop hevig evenals de directeuren en nam een verontwaardigde houding aan.

_ort schandeliik vergissen en hem tegenover zijn patroon * «rhande maken Hij kende mij niet, had mij nooit gezien Luw en kind <Ut hij noo.« me, dm.

strafrechter had kennia gemaakt en van de. Linden heette. Hij zou mij loonen da, het met aangmg zrch aldu< te v« gissen en wilde nam zijn advocaat gaan om deze de zaak

- 'fv"«Sfht"da, hij di, rustig kon gaan doen indien

gaan o t m:nate lU8t en bleef allerlei uitvluchten maken, dSS sloeg hem met een koord de tradiüon«Un k^oop om den pola en bracht hem hmtej Jwa» JW»•

pSgSS&iaSö:

Sluiten