Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgebreid en het personeel der speurders, der Recherche, aanmerkelijk versterkt. Dit had ten gevolge, dat Mr. Doesburgh, Commissaris van Politie aan het Hoofdbureau m de Spinhuissteeg, ook benoemd werd tot Hoofdcommissaris, doch uitsluitend belast werd met het justitieel gedeelte

en de leiding der Recherche.

Onder den heer Steenkamp was het aangenaam werken; hij wist ieder, die onder hem stond op te wekken, en het

den politieman, die zijn vertrouwen gewonnenhad, binnen

zekere grenzen, vrij en zelfstandig werken. Dit prikkelde den ijver en bracht ook in de Recherche nieuw leven, ƒ.!> ging er meer op uit en bleef minder hokvast. Met den onder mij staanden Inspecteur van Hoven, een goed en voorkomend man, ging ik daarom veel uit vrije beweging, zonder eenige opdracht er op uit. Zoodra iemand ervaart, dat hij niet als zwakkere beschouwd wordt, heeft hij meer pleizier in zijn werk. Dientengevolge waren van Hoven en ik herhaaldelijk op reis en op onderzoek uit. Zoodra aanoifte was gedaan van een belangrijken braak of diefstal, stelden wij ons goed op de hoogte van wat bekend was, en gingen ten spoedigste — en steeds in overleg met den Hoofdcommissaris, Mr. van Doesburgh, er op uit. Onze nasporingen brachten ons herhaaldelijk in Rotterdam, den Haag en andere plaatsen. Bijna elke week kwamen wq te Rotterdam. Omgekeerd was de Hoofd-lnspecteur van den Recherche-dienst te Rotterdam, de heer Mouhjn, vaak bij ons in Amsterdam. Zoo kwam er samenwerking tusschen de Recherche te Amsterdam, Rotterdam en den Haag. Een groot voordeel, want Van Hoven en ik kwamen volkomen op de hoogte van wat er in de boeven- en misdadigerswereld in het duistere van Rotterdam en den Haag omging. Wij kwamen te weten

Sluiten