Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn adres in Londen opgaf in een Boardinghouse van weinig beteekenis, effecten had opgezonden om te verzilveren, die, hoewel niet de zelfde series of nummers, toch van dezelfde soort waren als die welke voorkwamen op de lijst der gestolen effecten, bij Mevrouw van der Kouwen.

De Hoofdcommissaris nam deze mededeeling in dank aan, ontbood mij onmiddellijk op het bureau, en reeds een half uur na het ontvangen dezer belangrijke mededeeling, zaten de hoofdcommissarissen met mij deze zaak te bespreken. Het resultaat was dat de heer Steenkamp zei: „Wat

ie wat, Batelt, maak alles in orde om van avond met de nachtboot naar Londen te gaan. Het lijkt me een mooi zaakje voor je. Wie weet wat wij in Londen nog vangen. Maar ga eerst naar het parket van den Officier van Justitie,

vertel dien alles en ook wat ons plan is.

Zoo gezegd, zoo gedaan. Ik ging naar den Officier van Justitie. Deze was het in alles met ons eens, gaf mij een aanbeveling met verzoek aan de Londensche Pohtie-autonteiten om mij in alles behulpzaam te zijn. Met deze papieren keerde ik terug naar het Politie-bureau, waar ik de stukken, die ik noodig had en die men er voor mij m orde had gemaakt, in ontvangst nam, ging toen naar den Commissaris, belast met de comptabiliteit om het noodige reisgeld in ontvangst te nemen. Eindelijk ging ik naar huis, voorzien van alle mogelijke instructies, at in der haast, pakte mijn boeltje, ging naar den trein en vertrok 's avonds te hen uur uit Vlissingen met de nachtboot naar Londen.

Zoo vlug en coulant werden de zaken vóór Commissaris Steenkamp nooit afgedaan. Alles ging sleung en leidde tot inslapen. Maar zoo kwiek werken als thans, was prettig en moedigde aan. Ik was dan ook niet weinig in mijn schik met de opdracht, temeer, daar ik nog zoo

Sluiten