Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf hem inzage van mijne volmachten. Hij zette een bedenkelijk gezicht, wreef met zijn hand ovei zijn voorhoofd ging eens verzitten en zei eindelijk, nadat hij in een groot boek gebladerd had: Misschien kan ik u helpen. Maar het geval is lastig. Als u den schuldige vindt, moogt ge hem niet arresteeren, in geen geval. Dat kan alleen langs diplomatieken weg. Het eenige wat u doen kunt, is u tevreden stellen met een voorloopig bedekt onderzoek. Ik zal u helpen en ergens brengen, waar u misschien den man in kwestie vindt. Laat mij u eerst voorstellen aan onzen chef, want hij moet in de eerste plaats het doel van uw komst weten. Ook de chef ontving mij met de meeste voorkomendheid, vond mijne papieren volkomen in orde en beloofde mij in deze zaak te doen wat hij kon. De heer Hartman kwam terug, ging met mij op weg. Hij bracht mij in een stil zijstraatje aan de Strand in een boarding-house, van buiten heel eenvoudig en van binnen, burgelijk knap. Aan een ouderwetsche juffrouw, die op het schellen opendeed, vroeg Hartman om een kamer voor een vriend van hem. O, ja, als hij voor m nheer instond, dat het een fatsoenlijk mensch was. Hartman stond voor alles in en wist handig de oude Engelsche schoone aan het praten te krijgen, in de richting die hl] wilde. Zoo bracht hij vanzelf het gesprek op al de nette menschen, die al bij haar gewoond hadden en nog woonden, onder welke er een was, dien, hoe geheimzinnig ook, zij bizonder prees. Als deze niet zoo goed Engelsch sprak, zou ze hem voor iemand van het Continent, voor een vreemdeling gehouden hebben. Wat en wie hij was en vanwaar hij kwam, zij kon er hier niet achterkomen, want de man was zeer stil, sprak weinig en liet alle vragen omtrent herkomst onbeantwoord. Hij beweerde, dat het geld

Sluiten