Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit stelsel berust op de ongelijkheid der lijnen op de vingertoppen. Naar het schijnt zijn er geen twee menschen te vinden wier vingertoppen dezelfde afdrukken opleveren.

Door nu eenvoudig de vingertoppen van beide handen met drukinkt te bevochtigen en deze te doen afdrukken op een formulier van karton en de op die wijze verkregen afdrukken te fotografeeren, komt men in het bezit van een uitnemend herkenningsmiddel.

Want een misdadiger die gedaktyloskopieerd is, kan er op rekenen zich verraden te hebben wanneer hij eenmaal in de maatschappij terruggekeerd, weder een misdrijf pleegt en daarbij sporen achterlaat waardoor het mogelijk is de vingerafdrukken op te sporen.

Het is eigenaardig, maar ieder mensch bezit aan den zoogenaamde vingertastbal, d. w. z. op het deel van den vinger dat in aanraking komt met het aangetaste voorwerp een hoeveelheid lijntjes, genaamd papilairlijnen, die een aantal figuren vormen welke bij ieder mensch verschillend zijn.

Het is dus van het grootste belang om wanneer een misdrijf is gepleegd nauwkeurig deuren, deurknoppen, trapleuningen, kortom alles wat door den misdadiger betast kan zijn, te onderzoeken en zoo er afdrukken van vingertoppen kunnen worden gevonden dan dienen die zoo spoedig mogelijk gefotografeerd.

Wanneer nu verdachten vingerafdrukken leveren die volkomen indentiek zijn met die welke op de plaats van het misdrijf zijn gevonden, dan krijgt men dus een zeer sterke aanwijzing, dat de man althans op die plaats is geweest.

Sluiten