Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het restaureeren van lijken.

Eenige jaren geleden had ik het voorrecht kennis te maken met dokter Nicolaï Minovici, onder-directeur van het door de regeering te Bucarest ingesteld Rijks-instituut voor den anthropometrischen dienst.

Dokter Minovici, die lector is aan de universiteit te Bucarest, heeft zich naam verworven door het restaureeren van lijken.

Ongelooflijk is het wat de kunst om lijken hun natuurlijken vorm, kleur, gestalte, enz., terug te geven een geduld en een studie vereischen, maar evenzeer is het ongelooflijk, wat een succes er mee behaald wordt en hoe deze kunst een belangrijk hulpmiddel is geworden voor de politie, speciaal voor het herkennen van lijken.

Dokter Minovici heeft mij uitvoerig op de hoogte gebracht, van zijn kunst en wat daarbij voorkomt.

Ik geef hier met behulp van eenige foto's weer wat tot de hoofdzaak van deze merkwaardige methode van lijkenbehandeling behoort.

In de eerste plaats dan zal ik een overzicht geven hoe het gelaat wordt bewerkt om weder tot herkenning te kunnen leiden.

Gesteld er is een drenkeling opgehaald waarvan het lijk reeds zoo zeer door het water is opgezwollen, verkleurd en onherkenbaar gemaakt, dat van eenige gelijkenis met de gelaatsuitdrukking tijdens het leven geen sprake meer is.

Het hoofd wordt achtereenvolgens gedompeld in koud stroomend water, met een formaldehyd-, lysoform- of sublimaatoplossing. Daarna worden de bloedvaten van het hoofd door inspuiting met een formaldehyd-oplossing van

Sluiten