Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hals uit volgespoten. De oogen worden door inspuitingen met glycerine of parafine in den oorspronkelijker! vorm gebracht e» door het be,moeren v.o do pup.Ho» met «raphiet meer levendig gemaakt.

Indien de restauratie der oogen, wegens ontbinding, op deze wijze niet meer mogelijk is, worden glazen ooge

1D8D?'oogleden worden door verborgen pennetjes opengehouden. De rimpelig geworden hppen restaureer men

door glycerine- of parafine-inspuiüngen. Dan begint men

aan de restauratie van het gelaat, dat door yoorzichhge massage en het onderstoppen van watten m zijn oorspronSen vorm wordt gebracht. Huidkwetsuren, die na den dood ontstaan zijn, worden zorgvuWig genaa.d en met een wasachtige massa zoo,be8tt®ke"'

onzichtbaar worden. Wat aan de wenkbrauwen ontbree^

wordt bijgeschilderd. Lippen en huid wordenemdehik lór schmink en poeder opgefrischt; uitgevallen haar

wordt door een pruik vervangen. ..

Om u te doen zien wat resultaten te verkrijgen zijn, vertel ik u het volgende geval waarvan Minovici mij de

o'p'zlo^dag word «r ui. Ho, moor v.n TüW -

lijk opgehaald dal roodarn zoor yemm staat vmotóbmdme

verkemde. Hot werd nam hot inatituut vervoerd en aldaar

"&£^rirï uüv. ,»h«. ..

herkennen. Het hoofd i. opgezwollen en brumgelleur geeft hot hoold na de bewerking aU

boven omschreven. Dekleuristotdenomaletemgge^rach^

de opzwellingen zijn verdwenen. Het hoofd is wee

Sluiten