Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PREMIE-BON

uitsluitend voor de kooper» van

Duister Amsterdam.

De ondergetekende, kooper van Duister Amsterdam, verlangt door bemiddeling van den

Boekhandelaar

of van den Uitgever

te —

ALLERT DE LANGE te Amsterdam te ontvangen, de

tien romans hierachter vermeld, als premie tegen

den tijdelijk verminderden prijs van

f 10." in plaats van f 18.90

Adres: Handteekening:

Sluiten