Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beiden zuinig waren, tonden .» vooruitboeren, pn dan zouden zij beiden gelukkig zijn. ,

7oo 4ne hii iong als hij nog was, met een hoofd

vof ideaTen en illusiln, eene blijde toekomst tegemoet.

«jarigen leefthd « .." «3 sevonden, dat nu juist, naar hii meende, in staat 7011de ziin hem te brengen tot het toppunt van zijn geluk Wel was zij, evenals hij, maar een a^eiderslind maar eenvoudig als hij was, meende hij toch, dat 'een meisje nog een ander kapitaal kan bezitten dan in ffeld en eene andere schoonheid dan die van tot gelaat Èn zulk een kapitaal bezat zij, n.1. in beur handen. Ook zij wist van aanpakken, zoowel in de stal als op het land. Bovendien verstond zij ook de kunst om een dubbeltje weg te leggen, terwijl zi] ei mot va™ Meld om van een gulden een m„tpr, maar liever het omgekeerde deed. bn wat net uiSSk betrof, ook daarover was hij zeer tevreden Bovendien had hij ook wel eens opgemerkt — want Et hijillerminst - dat mooie gez>eht,es wel pptis leeliike humeurtjes kunnen hebben.

"Hii had haar qevraaqd en zij had ja gezegd, en wa""ziit^na. Ntaand was gelukkiger.«tab». Was hii opgegroeid in eene streek, waar Go pti rti.Mist in eere waren, dan had hij zeker gezegd: ik heb eene bijzondere gunste Gods ontvangen. Maai wij tazitafstSafles letterlijk geestelijk verwilderd was waS dat klanken, die nooit tot z„n oor of hart

* hS" wa°' een toele kuier, van de hofstede, waar hii diende, naar de hoeve, waar zij in betrekking was. Maar hii deed die wandeling met vreugde. Het zou, naar hi hoopte, niet zoo heel lang duren. Zoo stilleties aan werden trouwplannen gemaakt, want zy herrenen niet goed, waarom zij drie jaren moesten wachten hij had een paar centen en zij had ook een potje, dus wat zou hun beletten zoo spoedig mogelijk een eigen huishoudentje op te zetten.

Sluiten