Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier is meer noodig dan menschelijke kracht. Eerst wanneer God zelve zulke ongelukkigen overtuigt van schuld en zonde, zullen zij, de een van zijne drankzonde en de ander van hare ontucht genezen worden.

Heerlijk, dat ook in de strafgevangenis gezongen wordt:

Jezus neemt de zondaars aan!

Roept dit troostwoord toe aan allen,

Die van 's levens rechte baan Op den dwaalweg zijn vervallen.

XXV.

Eene Kleptomaniste.

Allereerst breng ik u in kennis met eene viou\v ), waar wij eigenlijk medelijden mede hebben, al verdient

zij dat niet geheel. . .

Zij is getrouwd en moeder van een viertal kinderen. Als zij daar voor ons staat in haar gevangenispakje en wij bedenken, dat zij nog bijna twee jaren hiei blijven moet, dan vragen wij ons af: wat moet er van die kinderen en dat huisgezin worden?

Het was niet haar eerste vonnis waarvan zij ae straf onderging. Wanneer zij in omstandigheden veikeerde, dat zij moeder moest worden, was zij kleptomaniste, d. w. z. dan had zij oen onweerstaanbaren drang tot stelen. En dat was in 't bijzonder dan zeer sterk, als zij de onvoorzichtigheid had iets te gebruiken waarin alcohol was. Zoo was het ook nu gegaan.

Een harer kennisjes was bruid geworden. Zij ging haar natuurlijk feliciteeren. Nooit ging zij echtei zonder iemand bij zich te hebben, omdat zij zich hare

*) De vrouwen worden thans elders opgenomen.

Sluiten