Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg; dan ga ik naar Afrika om daar in 's Heeren wijngaard te arbeiden.

Ik gevoelde, dat voor dezen man meer noodig was dan menschelijke rede.

Nog enkele malen bezocht ik hem, maar steeds met hetzelfde gevolg. Eene enkele poging om over zijn beroep of andere maatschappelijke belangen te spreken, mislukte evenzeer. Hij wilde vóór alles vroom zijn.

Zeer kort na zijn ontslag stal hij in Gouda een vaartuig. In Utrecht laadde hij dat, voor een deel met gestolen goederen, die hij in Amsterdam verkocht en waarvoor hij in Haarlem werd gearresteerd en twee jaar gevangenisstraf kreeg.

Een oogappel Gods!

XXXI.

Verkeerd onderwijs.

Sedert den betrekkelijk korten tijd, dat er eene andere rechtspleging voor jeugdige wetsovertreders in werking gekomen is, ontmoeten wij niet meer in de cellen, wat wij er vroeger zoo vaak aantroffen, n.1. kinderen in een gevangenispakje.

Wat was dat droevig om te zien.

Ik herinner mij nog zoo goed dien jongen, een gevangene van pas 15 jaar, en klein van stuk. Hij kwam van luchten terug, en slofte op zijne klompen, door het ruime gebouw, naar zijne cel. „Is dat nu oen ventje voor de cel", zeide de directeur tegen mij, toen hij ons voorbijging, terwijl wij stonden te praten. Het was een kind, dat in de kinderkamer thuisbehoorde, maar niet in eene strafgevangenis.

Toen ik hem voor de eerste maal bezocht, kon ik dien jongen niet tot bedaren krijgen. Hij schreide zoo

Sluiten