Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die haar zoo bekende stem, is van zooveel invloed op haar geweest, dat zij na verloop van enkele jaren geheel herstelde, en samen weer gelukkig vereenigd werden.

XXXIX.

Zij is niet de eenige!

Meneer, 54 staat op 't rapport, en heeft mij verzocht u te vragen, of u niet wilt vergeten, hem te

bezoeken. .. , ■

Met deze mededeeling werd ik bij mijn binnenkomen door een der bewaarders begroet.

Is hij ziek? vroeg ik dadelijk.

Neen, maar hij wenscht u te spreken.

Best, ik zal er heengaan.

Even keek ik in mijn boekje, wie de persoon was, die met zooveel verlangen mijne komst tegemoet zag. Daaruit kan ik soms zoo gemakkelijk opmaken, waarvoor mijn bezoek wordt gevraagd.

Wat ik dacht, of eigenlijk vreesde, was het niet. Wel was hij iemand, die spoedig ontslagen zou worden, maar hij was er te kort geweest, om van mij hulp te vragen voor kleeren, of om aan werk te

k°ïk vermoeide mij niet lang met gissen, maar begon maar dadelijk mijne klim-oefeningen langs de 86 iizeren treden naar de 2e étage, cel 54.

Hij was geene sympathieke verschijning; hij had iets schunnigs over zich; iets als van een dronkaardtvpe, en van een vroomdoener; kortom, van iemand, voor wien men niet veel meer kan gevoelen, dan van „ick en weet niet wat, en ick en weet niet hoe . Maar, in dit werk mag nooit vergeten worden, dat

Sluiten