Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grenzen van de strafwet.

Op wie de strafwet toepasselijk is.

Zy is vooreerst toepasselijk op alle personen, tot welken landaard zij behooren, die zich binnen het Rijk aan een strafbaar feit schuldig maken.

Wat men onder „Rijk" verstaat.

Onder „Rijk" verstaat men het Rijk in Europa, zoodat de koloniën of bezittingen in andere werelddeelen gerekend worden tot het buitenland te behooren.

Hoever „het Rijk" sich uitstrekt.

Baaien en binnenzeeën, zooals de Zuiderzee, behooren geheel tot het R$k.

De waterstrook langs de zeekusten behoort tot ons gebied tot eene breedte van drie zeemijlen.

De Fransche zeemijl is gelijk 5,5555 kilometers.

Sluiten