Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoogenaamde celstraf.

Gevangenis van vyf jaren of minder, wordt geheel in afzondering doorgebracht.

Gevangenis van langeren duur wordt gedurende de eerste v\jf jaren in afzondering ondergaan.

De minister van justitie kan op verzoek van den veroordeelde dezen vergunnen zijnen verderen straftijd ook in afzondering door te brengen.

Afzonderlijke opsluiting wordt niet toegepast:

1. Op hen die tijdens hunne veroordeeling den leeftijd van veertien jaren niet hebben bereikt;

2. op gevangenen boven den leeftijd van zestig jaren, tenzij op eigen verzoek;

3. op gevangenen die daarvoor na geneeskundig onderzoek blijken ongeschikt te zjjn.

Arbeid van gevangenen.

De gevangene is verplicht tot het verrichten van den hem opgedragen arbeid.

Arbeid van hen die hechtenis ondergaan.

Tig die tot hechtenis veroordeeld is houdt zich bezig met zoodanigen arbeid als hjj verkiest.

Over de opbrengst van zijn arbeid heeft hij de

vrije beschikking.

Wanneer hjj zich niet met eenigen arbeid wil bezighouden, dan wordt hij onderworpen aan de bovenvermelde bepaling omtrent hen die gevangenisstraf ondergaan.

Sluiten