Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drie maanden te boven gaat, worden van Rijkswege gekleed, evenals de verpleegden.

Veroordeelde gevangenen, wier straf den tijd van drie maanden niet te boven gaat, blijven in den regel hun eigen kleeding dragen.

Lesen in de gestichten.

In de gestichten is eene bibliotheek aanwezig, waaruit aan de gevangenen en verpleegden boeken ter lezing worden verstrekt. Het lezen van couranten wordt aan hen in geen geval vergund.

Beweging.

Alle gevangenen en verpleegden nemen dagelijks, wanneer het weder het toelaat, tenminste een half uur beweging in de open lucht, op de daarvoor ingerichte plaatsen.

Aan de verpleegden in de Rijksopvoedingsgestichten kan, voor zoover zij zich goed gedragen, door de colleges van regenten worden vergund onder behoorlijk geleide buiten het gesticht te gaan wandelen.

De celkap.

Aan hen die eene straf in afzondering ondergaan, wordt een celkap verstrekt, die zij in de strafgevangenissen moeten dragen en in de huizen van bewaring mogen dragen, zoo dikwijls zij door mede-gevangenen kunnen worden gezien.

Dracht.

In de strafgevangenissen dragen de mannen, wier

Sluiten