Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het overige gedeelte wordt ook niet uitbetaald maar op rekening van den gevangene of verpleegde als zakgeld geboekt.

Dat gedeelte kan gedurende den straftijd ten behoeve van den gevangene of verpleegde worden aangewend of met zijne toestemming voor andere doeleinden gebezigd.

Op hen die tot levenslange gevangenisstraf zijn veroordeeld, is dit niet toepasselijk. Aan een uitgaanskas zouden zij niets hebben en het verdiende loon wordt dus geheel als zakgeld geboekt.

Bestemming van de uitgaanskas.

De uitgaanskas wordt, zoo dikwijls het bedrag daartoe aanleiding geeft, en wanneer grond bestaat voor de overtuiging dat de ontslagene werkelijk het voornemen heeft, zich ter plaatse te vestigen, na met het noodige reisgeld verminderd te z\jn, in eens of in termynen ter uitreiking gezonden aan den burgemeester der gemeente, waarheen de gevangene of verpleegde zich bij ontslag begeeft.

Aan alle gevangenen en verpleegden, die niet in het bezit zjjn van eene voldoende uitgaanskas, kan by ontslag, voor het terugkeeren naar hunne woonplaats of de door hen opgegeven plaats van bestemming, ten koste van het Rijk reisgeld of reisgelegenheid worden verstrekt.

Kantines.

In de meeste gestichten (niet b.v. in de Rijksopvoedingsgestichten) bestaan kantines, waar de ge-

Sluiten