Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misdrijf opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verbeurdverklaard.

Verbeurdverklaring van goederen welke niet in beslag zijn genomen, wordt, ingeval die voorwerpen niet worden uitgeleverd, of het geldelijk bedrag waarop zij bij de uitspraak geschat worden, niet wordt betaald binnen twee maanden na den dag waarop de rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd, vervangen door hechtenis van minstens een dag en hoogstens zes maanden.

Toerekenbaarheid.

Iemand die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of de ziekelijke verstoring van zijne verstandelijke vermogens niet kan worden toegerekend, is niet strafbaar.

De rechter kan echter gelasten dat hij in een krankzinnigengesticht wordt geplaatst, gedurende een proeftijd, den tijd van een jaar niet te boven gaande.

Mede is niet strafbaar hij die een feit begaat, waartoe hij door overmacht is gedrongen.

Ook is niet strafbaar degene die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen lijf, eerbaarheid, of goed, of van een ander, tegen oogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

Gaat die verdediging of zelfverdediging verder dan het noodzakelijke, dan is zij toch niet strafbaar wanneer zij het onmiddellijk gevolg is geweest van eene hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

Sluiten