Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het strafrecht en het strafstelsel ten aanzien van jeugdige personen.

Het oude stelsel.

Vroeger was aangenomen dat een kind beneden tien jaar nooit toerekenbaar was.

Als leeftijd waarboven iemand gerekend wordt steeds toerekeningsvatbaar te zijn, was aangenomen zestien jaar.

Er was dus een tusschenperiode, waarin de toerekeningsvatbaarheid twijfelachtig was, zoodat er een onderzoek moest gedaan worden of al of niet gehandeld was met oordeel des onderscheids.

Een kind werd dus niet strafrechtelijk vervolgd voor een feit, begaan voor dat het den leeftijd van tien jaren had bereikt..

Wanneer het begane feit viel in de bepaling van een misdrijf, waarop gevangenisstraf was gesteld en dat niet alleen door degenen tegen wie het misdrijf gepleegd was maar ook door het openbaar gezag kon worden vervolgd, of wanneer er sprake was van

Sluiten