Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de overige overtredingen (die van minder ernstig karakter) wordt genoemd maximum tot de helft verminderd.

2. Geldboete.

Voor de geldboete is een algemeen maximum van f 90. — vastgesteld, terwijl de straf opgelegd kan worden onafhankelijk van de vraag of op het misdryf boete is bedreigd.

Ingeval van wanbetaling (hetgeen in den regel wel het geval zal zijn) wordt de boete vervangen door tuchtschoolstraf tot een maximum van eene maand.

3. Berisping.

Deze straf bestaat in eene vermanende toespraak tot den veroordeelde, in verband met het gepleegde feit.

De rechter heeft de bevoegdheid om daaraan te verbinden een

proeftijd met voorwaardelijke tuchtschoolstraf.

Voor de gevallen waarin geen andere straf dan berisping toepasselijk is, kan, in plaats van die berisping, eene voorwaardelijke veroordeeling tot tuchtschoolstraf worden uitgesproken.

B\j het bepalen van zoodanigen proeftijd veroordeelt de rechter den schuldige tot de straf van plaatsing in een tuchtschool.

De tenuitvoerlegging van deze straf geschiedt alleen wanneer de veroordeelde opnieuw aan eenig straf baar

Sluiten