Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De cactaotstraf wordt ondergaan in een verlicht vertrek, waarin aan den verpleegde in den regel gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van arbeid.

De brits in het cachot wordt des nachts voorzien van matras en deken, tenzij onthoudiDg daarvan als strafverscherping is opgelegd.

De sluiting in de boeien wordt slechts opgelegd aan verpleegden der derde klasse van de tuchtscholen van jongens en aan verpleegden der tweede en derde afdeeling van het rijksopvoedings-gesticht te Alkmaar.

De sluiting in de boeien wordt ten uitvoer gelegd hetzij door middel van handboeien alleen, hetzij door middel van hand- en voetboeien.

Uitgaanskas.

De voor den arbeid toegekende belooning is het eigendom van den verpleegde. Z\j blijft in de tuchtscholen altijd en in de Rijksopvoedingsgestichten in den regel tot uitgaanskas bewaard.

Behoudens verhaal voor toegebrachte schade is de uitgaanskas onvervreembaar en niet vatbaar voor beslag.

Bij of na hun

ontslag

wordt de uitgaanskas aan de verpleegden door den directeur hetzij in eens hetzij in termijnen uitgekeerd.

Bij hun ontslag kunnen de verpleegden, indien de

Sluiten