Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De derde afdeeling is bestemd voor bijzondere waarneming en behandeling van hen, wier aanwezigheid in een der rijksopvoedingsgestichten voor jongens uit 'hoofde van wangedrag of geestestoestand voortdurend storend blykt te werken.

De nieuw inkomende verpleegden in het gesticht Alkmaar worden aanvankelijk in afzondering verpleegd.

Voor verpleegden die den leeftijd van tien jaren nog niet hebben bereikt, of die voor afzondering ongeschikt blijken te zijn, duurt deze verpleging niet langer dan ter wille van de gezondheid en reinheid volstrekt noodzakelijk is.

Voor andere verpleegden duurt de afzondering ten hoogste een maand.

In buitengewone gevallen kan deze termijn worden verlengd.

Gesticht te Avereest.

Dit gesticht is bestemd voor hen, die ten tijde van hun overplaatsing uit dat te Alkmaar den leeftijd van veertien jaar nog niet hebben bereikt.

Gesticht te Doetinchem.

Dit gesticht is bestemd voor hen die ten tijde dier overplaatsing genoemden leeftijd reeds hebben bereikt.

Op grond van persoonlijke eigenschappen der verpleegden kan van deze leeftijdsgrens worden afgeweken.

Gesticht te Montfoort.

In dit gesticht bestaan een of meer afdeelingen met gelijke bestemming als het gesticht te Alkmaar.

Sluiten