Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten aanzien van nieuw inkomende verpleegden geldt hetgeen hierboven omtrent laatstgenoemd gesticht is gezegd.

Overplaatsing tusschen de verschillende onderdeelen geschiedt op soortgelijke wijze als hierboven is gezegd.

De verpleegden in de Rijksopvoedingsgestichten onder den leeftijd van veertien jaar, worden zooveel mogelijk afgezonderd gehouden van die boven genoemden leeftijd.

Lager onderwijs.

Het onderwijs is gemeenschappelijk.

Aan verpleegden in afzondering en aan hen voor wie dit om andere redenen gewenscht is, wordt hoofdelijk onderwijs gegeven.

Afzonderlijk onderwijs wordt zooveel noodig aan achterlijke verpleegden verstrekt.

Vakonderricht.

Bij het vakonderricht worden de verpleegden voor zooveel doenlijk ingedeeld.

Z\j die uit hoofde van te jeugdigen leeftijd, te kort verblijf of om andere redenen niet kunnen worden ingedeeld, verrichten zooveel mogelijk instructieven arbeid.

Bij de indeeling van een bepaald vak wordt zooveel mogelijk rekening gehouden met keuze en aanleg der verpleegden.

Sluiten