Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overneming door de vereeniging, stichting of instelling kan slechts worden geweigerd wanneer de minderjarige niet behoort tot de categorie, waartoe de bereidverklaring zich bepaalt, of; door züne opneming zou worden overschreden het aantal waartoe de bereidverklaring zich uitstrekt.

Op daartoe strekkend en met redenen omkleed verzoek van de vereeniging, stichting of instelling kan de opdracht worden geschorst of ingetrokken, indien de eigenschappen of de toestand van den minderjarige of bijzondere zakelyke omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Intrekking van de opdracht op grond van het niet naleven der gestelde voorwaarden heeft in den regel niet plaats zonder dat vooraf aan de betrokken vereeniging, stichting of instelling een termijn is gegund om alsnog aan die voorwaarden te voldoen.

Ingeval van intrekking der opdracht worden de gelden en eigendommen van den verpleegde, die onder de vereeniging, stichting of instelling berusten, overgemaakt aan den directeur van het Ryksverzekeringsgesticht of aan het bestuur der vereeniging, stichting of instelling tot opneming van dien verpleegde aangewezen.

Sluiten