Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwaarden en toezicht op de naleving daarvan.

Voorwaarden omtrent verpleging in gestichten.

De gestichten moeten gezond gelegen en ingericht zijn, en voldoende ruimte bevatten voor het daarin te huisvesten aantal personen.

"Voor de reinheid moet nauwgezet zorg worden gedragen.

Aan de verpleegden moet worden verschaft gezond voedsel in voldoende hoeveelheiden behoorlijke kleeding en ligging.

Aan iederen verpleegde moet een afzonderlijk bed worden verstrekt.

Het bestuur der vereeniging, stichting of instelling draagt zorg dat de verpleegden dagelijks, wanneer het weder dat toelaat, beweging in de open lucht nemen en op gezette tijden geregelde lichaamsoefeningen verrichten.

De verpleegden mogen slechts worden belast met arbeid die evenredig is aan hunne krachten.

"Van de aan de verpleegden opgelegde disciplinaire straffen moet aanteekening worden gehouden in een daartoe bestemd register.

Sluiten