Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een begin van uitvoering, maar het daarbij gebleven is, tengevolge van omstandigheden van den wil van den dader onafhankelijk, dan is hij strafbaar.

De wil wordt om zoo te zeggen voor de daad genomen, maar de daad zelve is toch niet volbracht en daarom is poging minder strafbaar dan het misdrijf zelf.

Voorbeelden.

Gesteld dat iemand een offerbus openbreekt, die echter leeg is. Nu heeft hij een poging tot diefstal gedaan en hij heeft het misdrijf wel met kunnen volvoeren, maar alleen door omstandigheden van z«n wil onafhankelijk. Indien er zich geld in bevonden had, dan zou hij zich dat hebben toegeëigend.

Iets dergelijks doet zich voor wanneer iemand een schot lost op een ander met een geweer, denkende dat het geladen is, terwijl dat niet het geval is.

Overtreding.

Poging om een overtreding te begaan wordt door de wet niet als strafbaar beschouwd. Om voor eene overtreding gestraft te worden, moet iemand het feit werkelijk hebben begaan.

Gevallen waarin poging tot een misdrijf niet strafbaar is.

Tweegevecht is een strafbaar feit; maar poging om dit tweegevecht te begaan wordt door de wet niet strafbaar gesteld.

Sluiten