Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevangeniswezen.

Onderscheiding der gevangenissen.

De gevangenissen worden onderscheiden in : strafgevangenissen, huizen van bewaring, passantenhuizen.

In de strafgevangenissen wordt uitsluitend de burgerlijke en militaire gevangenisstraf ten uitvoer gelegd.

De huizen van bewaring zjjn bestemd:

1. tot opneming van hen, die de straffen van hechtenis of van militaire detentie moeten ondergaan;

2. tot opneming van alle anderen, wier vastzetting, aanhouding, gevangenneming of gevangenhouding door het openbaar gezag is bevolen of krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking geschiedt, voor zooverre geene andere plaats voor hen is bestemd;

3. tot verbluf voor doortrekkende gevangenen en andere onder verzekerde bewaring vervoerd wordende personen.

De passantenhuizen zyn uitsluitend voor genoemde doortrekkende gevangenen en andere vervoerd wordende personen bestemd.

Huizen van bewaring en gewone strafgevangenissen.

In iedere arrondissements-hoofdplaats of in eene

Sluiten