Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blz.

Strafrecht, strafrechtelijke minderjarigheid ... 30

toerekenbaarheid 30

maatregelen ten aanzien van schuldigen die jonger

zijn dan 16 jaren 31

straffen 31

plaatsing in een tuchtschool 31

geldboete 3'2

berisping 32

proeftijd ......... 32

teruggaaf aan de ouders 33

ter beschikking stellen van de regeering . . 47, 33

veroordeeling tot gevangenisstraf .... 35

minderjarigen tusschen 16 en 18 jaar ... 85

verpleging in particuliere zorg .... 54

militair 81

Strafregisters 82

Strafwet, algemeene begrippen omtrent overtreding er van 7

grenzen er van 10

op wie toepasselijk 10

toepasselijkheid buiten de grenzen van den Staat 12

toepasselijkheid op ambtenaren .... 13

Srafwetboek, geschiedenis 6

Staten en Raden, niet vervolgbaarheid ... 11

T.

Toerekenbaarheid 30, 26

Tuchtscholen 36

aantal en plaats 36

inrichting en beheer 36

personeel 36

verpleging 37

verlaten 38

briefwisseling en bezoeken 38

stoffelijke verzorging 38

indeeling en verdeeling der klassen ... 39

lager onderwijs en handenarbeid .... 41

godsdienstige verzorging 42

tucht 42

verhaal van schade 43

Sluiten