Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Die imant een vuist of soufflet geeft, zal eeil »jaer gevangen zitten, en daer nae honorable satis»factie geven op zijn knien, en in postuur stellen »om gelijken slag te ontfangen, of inhabil ver»klaert of gebannen.*

»Die imant blokt of doet blokken (verlemt) of »lid afslaet, of tong, neus of ooren afsnijd, of oog ♦ uitsteekt met opzet, verliest zijn hooft, en moet »partij twee schat of tweevoudig beteren.»

«Quetzuren in de buik worden geboet tien »inken (dat is, als tien mutilatien of verlemthe»den) en een Edelmans inke, en een been-inke »te gelden voor vier vleesinken.»

Brandstichting werd met den dood gestraft. In den regel werd de brandstichter geworgd en zijn aangezicht met vuur geblakerd.

De hier aangehaalde placaten zijn slechts enkele uit de reeksen, die men voor en na had opgesteld.

Ondanks de zware en gruwzame straffen verminderde het getal der misdadigers niet en het voorbeeld, dat men stelde, door de misdadigers in het openbaar te martelen en te dooden, miste ten eene male de verwachte uitwerking. Was iemand voor een licht vergrijp eenmaal aan den schandpaal gesteld, aan de bespotting zijner medeburgers prijsgegeven, was hem hand of voet afgehouwen of zijn tong doorboord, zoodat hij voor het leven invaliede was geworden, dan was het hem daardoor tevens onmogelijk gemaakt langer in zijn woonplaats te

Sluiten