Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een misdadiger en wel een van de gevaarlijkste soort, daar hij, belast als hij is, niet anders kan handelen, niet kan voldoen aan de maatschappelijke plichten, die hem worden opgelegd.

Deze theorie wordt tot heden, Lombroso en zijn volgelingen heftig bestreden, daar zij leidt tot de noodzakelijkheid, geheel in strijd is met de leer van den vrijen wil, de leer dat de mensch niet gedwongen is zijn natuur te volgen, dat hij de vrije keuze heeft tusschen doen en niet doen. Daarentegen komen Lombroso en zijn volgelingen steeds met nieuwe bewijzen, die tot staving van het bestaan der erfelijkheid van de misdaad moeten dienen, die de Homo Deliquens scherper teekenen, zijn afwijkingen van den normalen mensch nauwkeurig bepalen. Het onderzoek naar de afstamming van den misdadiger, om daaruit de erfelijkheids-theorie vaster te gronden, wordt tot heden onvermoeid voortgezet

en uitgebreid.

In de statistieken, waarvan hierna eenige volgen, vond Lombroso (en met hem een aantal beoefenaren van de crimineeleanthropologie) het bewijsmiddel voor zijne nieuwe ideeën.

Zoo vond Lombroso onder 104 misdadigers, bij wie hij den erfelijken invloed had onderzocht, 71 > die erfelijken aanleg vertoonden ; van 26 hunner was de vader, van 11 hunner de moeder alkoholist, terwijl van 8 de vader en van 2 de moeder als misdadig bekend was. Onder dat getal bevonden zich voorts

Sluiten