Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaam en geest bezitten en vertoonen, blijven dan ook het geregelde onderwerp der werkzaamheden.

De afwijkingen, waardoor de misdadiger zich onderscheidt, hangen dikwijls samen met verschillende erfelijke ziekten, onder welke epilepsie een voorname plaats inneemt. Epilepsie (vallende ziekte) is van erfelijken aard. Zij heeft drie hoofdoorzaken n.1. siphylis, alcoholisme en ziekte der bloedvaten. De lijders aan vallende ziekte verkeeren dikwijls in een geestelijke verdooving, die het herinneringsvermogen beneemt en die hen ontoerekenbaar maakt voor de, in dien toestand gepleegde, misdaden. De met epilepsie beërfde personen, dragen dan ook in zeer vele gevallen de kiem der misdaad in zich. Een onderzoek bij honderd misdadigers en honderd personen, die nimmer waren veroordeeld, allen lijders aan vallende ziekte, bracht aan het licht, dat van eerstgenoemden zes en veertig afstamden van epileptische ouders en dat van de laatstgenoemden dit slechts bij een en twintig het geval was. Een ander onderzoek, bij een aantal misdadigers ingesteld, wees uit, dat daarvan : Onder de dieven 2.1%, onder de oplichters 2%, onder de brandstichters 1 8°/0, onder de misdadigers tegen de zeden 1.2% en onder de moordenaars 7% van epileptische ouders

afstamden.

De afwijkingen en karaktereigenaardigheden van geboren misdadigers zijn van verschillenden aard en reeds voor een klein deel genoemd. Vele blijven

Sluiten