Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zake diefstal. Voor een der andere werd de plaatsing gelast in een rijksopvoedingsgesticht en na haar ontslag werd zij eenmaal tot 9 maanden, eenmaal tot 6 maanden, eenmaal tot 3 maanden en eenmaal tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld; alle

vonnissen ter zake diefstal.

Een derde dochter werd in een stichting voor

gevallen meisjes opgevoed.

Een vierde leeft in concubinaat.

De vijfde, gescheiden van haar man, is buffetjuffrouw in een verdacht bierhuis. De oudste zoon en een dochter gedragen zich als normale menschen. De laatste huwde met een man, die tot zijn achtiende jaar in een rijksopvoedingsgesticht werd verpleegd.

De jongste zoon, J. onderging een vonnis van drie maanden en een van een jaar ter zake diefstal, kortelings geleden werd hij gearresteerd als verdacht van diefstal met braak, in vereeniging met anderen.

Hij droeg tatoeages op den linkeronderarm (5) en

op den rechteronderarm (5a).

No. 6. A. K., oud 20 jaar, dief. Op 12-jarigen leeftijd pleegde hij reeds herhaaldelijk diefstal.

Hij was getatoeëerd op den rechteronderarm (6) en op den wijsvinger der rechterhand (6a). No. 7. C. D., oud 29 jaar.

Scheef gelaat, bijzonder laag voorhoofd, klein van gestalte. Hij werd, bij verschillende vonnissen, ter

Sluiten