Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles kwam uit, zooals hij had verklaard en zijn ijver, om de politie in het opsporen te helpen, scheen ongeveinsd.

Tijdens zijn eerste bezoek werd opgemerkt, dat zijn hoofd verschillende afwijkingen vertoonde o. m. had hij een zeer laag voorhoofd, sterk ontwikkelde jukbeenderen, haarinplanting, afdalende tot op het midden van het voorhoofd, dunne lippenen slecht ontwikkelden baard en knevelgroei, terwijl op de hand een tatoeage zichtbaar was.

Dit gaf aanleiding de registers eens te raadplegen en hierbij werd de verrassende ontdekking gedaan, dat hij reeds eenige malen wegens diefstal was veroordeeld.

Het gevolg daarvan was, dat het geloof, als zoude zijn eerlijkheidsgevoel de eenige drijfveer tot zijn mededeelingen zijn geweest al dadelijk aan het wankelen werd gebracht en het duurde dan ook niet lang, of er waren bewijzen in overvloed gevonden, dat hij bij alle diefstallen als de heler was opgetreden. Zijn bekentenis en veroordeeling volgde.

Sluiten