Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dichtheid der bevolking kan eveneens onder de oorzaken tot misdrijf gerangschikt worden. Diefstal komt steeds in grooter getal voor, naarmate de dichtheid der bevolking toeneemt. Moord en misdrijven tegen de zeden vindt men het menigvuldigs! daar, waar de dichtheid der bevolking een minimum of maximum bedraagt. Prostitutie komt in streken, waar de dichtheid der bevolking gering is

bijna niet voor.

De beschaving, in verband met de grootere dichtheid der bevolking, brengen nieuwe oorzaken tot misdaad, die, zij mogen niet door geweld in het oog springen, niettemin van zeer ernstigen aard

zijn. ,

Onder de nieuwe oorzaken kan men noemen de

verzekeringen in het algemeen.

De misdrijven, uit die oorzaak ontsproten, zou men kunnen verdeelen in enkelvoudige en samengestelde : Enkelvoudig kan men het misdrijf noemen, wanneer de dader, ten einde een zeker bedrag in bezit te krijgen, zich rechtstreeks tegen de verzekering-maatschappij keert, (valschheid, bedrog enz.). Het is samengesteld en van een veel ernstiger karakter, wanneer de dader een verzekerde opoffert, om op die wijze van de verzekeringsmaatschappij een som in handen te krijgen, (moord, opzettelijke benadeeling van iemands gezondhei ,

Twee omstandigheden brengen de hier bedoelde

Sluiten