Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd domineeren moord, doodslag, kindermoord, vruchtafdrijving en ontvoering ; op rijperen leeftijd bedrog, afpersing, heling, laster en tegennatuurlijke ontucht, terwijl bij personen van hoogeren leeftijd op den voorgrond treden heling en vergrijpen tegen de zeden.

De ouderdom zelf kan oorzaak tot misdrijf zijn. Personen, die voorheen immer goed hadden geleefd, vervielen op hoogen leeftijd soms plotseling tot misdaad, meestal tot die tegen de zeden. Uit de statistiek der criminaliteit van het Duitsche rijk deed dr. Wellenbergh op het congres te Amsterdam hieromtrent de navolgende mededeeling.

Het Duitsche rijk telde tusschen de jaren 1890

x9oo te midden eener mannelijke bevolking van

gemiddeld 25 millioen, 5 millioen, die den leeftijd van 70 jaar bereikt, of dien leeftijd overschreden hadden. In 1897 werden 1451 grijsaards van 70 jaar of daarboven, en in 1896, 1579 dergelijke personen veroordeeld. Door deze getallen kon worden vastgesteld, dat op ieder 10000-tal mannen drie veroordeelde personen van 70 jaar of daarboven voorkwamen. Van de personen, die op hoogen leeftijd werden veroordeeld, was 70% nimmer in handen

der justitie geweest.

Volgens dr. Wellenbergh moet de misdadigheid bij grijsaards, die zich voorheen steeds als normale personen gedroegen, worden toegeschreven aan ziekelijke verschijnselen ten aanzien van het geslachtsleven.

Sluiten