Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hem in oorsprong vreemd was. Dit nu komt ook voor bij het misdadig tweetal: Een van het tweetal openbaart het eerst de misdaadsplannen, de ander geraakt geheel onder den invloed, neemt die plannen geheel in zich op en . . . voert ze uit. Een is de leider, een de geleide of, zooals Sighele het uitdrukte, een is de nachtduivel, de ander de nachtmerrie.

Niet altijd is echter het samenwerken van twee misdadigers het gevolg van suggestie of invloed. Zij vereenigen zich ook wel uit berekening en gemeenschappelijk belang, maar ook dan is de een steeds inferieur aan den ander.

Op het misdadig koppel volgt het misdadig drietal, het misdadig vijftal en het samenwerken van grootere getallen misdadigers, de misdadige reeksen en de misdadige menigte.

Ook hier is het verschijnsel der suggestie zichtbaar met dit onderscheid, dat een de leider blijft, de rest door den wil van dezen leider wordt voortgedreven.

Bij het opsporen van den misdadiger is de bekendheid met dit verschijnsel van groot gewicht om ook hem te vinden, in wiens brein het misdadig plan werd geboren, die uit het misdrijf vermoedelijk voordeel trok en die zich wist te verbergen achter het zwakkere individu, dat de daad verrichtte, doch feitelijk slechts het bloote werktuig was.

Rotterdam, Maart '04.

Sluiten