Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten voorkomen, met defecten ten opzichte van waarneming en associaties.

De denkbeelden omtrent de onbetrouwbaarheid van kinderen als getuigen in strafprocessen zijn reeds van vrij ouden datum.

Reeds de Duitsche rechtsgeleerde Mittermaier schreef in 1834 (die Lehre vota Beweise): dat het getuigenis van kinderen absoluut van onwaarde is, wegens oppervlakkigheid en jeugdige fantasie.

Toch is het in strafprocessen niet steeds te vermijden dat kinderen als getuigen moeten optreden. Dat de getuigeverklaringen van kinderen een wezenlijk gevaar voor geincrimineerden zijn, zoq een kind als eenige of hoofdgetuige moet zeggen, wat geschied is, moge blijken, uit de volgende voorvallen, alle ontleend aan een geschrift van Edmond Picard, advocaat aan het Hof van Cassatie te Brussel.

(Le temoignage des enfants en justice. Introduction au tome XXIX des pandectes Beiges):

Kind getuige in een strafproces.

De onderwijzer, van wien ik spreek, was door een kind beschuldigd op een zeer nauwkeurige wijze en met een merkwaardige volharding. Het onderzoek van het dossier had aan mijn voorafgaanden confrère zoo ernstig geschenen, dat hij zijn cliënt had aangeraden, te vluchten; deze was naar Engeland gegaan. Terwijl hij daar was, kwam de vader mij bezoeken, en nadat hij mij het geval had uitgelegd, verzocht hij mij, de zaak te onderzoeken. Ik begreep dadelijk, dat het een geval betrof van kindergetuigenis, wat mij reeds zoo vaak had verontrust. En terwijl ik als mijn meening uitsprak, dat ik aan zijn onschuld zou kunnen gelooven, als hij terug kwam, om de rechtbank uitspraak te laten doen, zegde ik de verdediging toe, onder voorwaarde, dat hij zich zoo-->Poedig mogelijk in arrest begaf. Hij was bij verstek veroordeeld tot het maximum van straf. Gelukkig was er in de acte van beschuldiging een klein abuis ingeslopen, waarmee ik mij wapende. De rechtbank nam het aan en er had nu een nieuw onderzoek plaats met groote nauwkeurigheid. Ik bepleitte met klem, dat het getuigenis van een kind niet voldoende was,

Sluiten